Påmeldingen er ikke aktiv.
Ta kontakt med reisebyrået for videre informasjon.
 
Velg overnatting:
Kryss av i begge rutene hvis du skal ha overnatting begge nettene
Onsdag-torsdag:
Torsdag-fredag:
 
Konferanse:
Kryss av i begge rutene hvis du skal delta begge dagene
Torsdag 16. sept:
Fredag 17. sept:
 
Festmiddag på Skirri:
Torsdag 16.sept:

 
Personalia
Etternavn:
Fornavn:
Kjønn:
E-post:
Mobilnummer:
Fakturaadresse:
 
Tilleggsinfo:

Annen viktig informasjon
 
Arrangørsted følger de til enhver tid gjeldende Covid-19 forskrifter.
Eventuelle avbestillinger etter 12. juli, vil medføre avbestillingskostnader.
Unntak vil kun gjelde dersom pandemien tilsier at konferanse frarådes av myndighetene på gjeldene dato.
 
 
 

TRAVELNET Reisevarehuset AS, Thomas Angells gt 7-9. 7011 Trondheim
E-post: ordre.tt@travelnet.no - Tlf: +47 73 88 41 00 – Fax: +47 73 88 41 70
Orgnr.: NO 957 920 764 MVA – reisevarehuset.travelnet.no